Loading...

INTEGRITETSPOLICY

VARFÖR FINNS JAG MED I COEGIS KONTAKTREGISTER?

Du eller det företag som du jobbar för är idag kund hos Coegi, använder någon av våra eller våra leverantörers tjänster, eller har tidigare varit i kontakt med Coegi eller med någon av våra leverantörer.

HUR ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Coegi använder de uppgifter vi samlar in för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt av de produkter och tjänster som Coegi tillhandahåller.

Vi använder uppgifterna till exempel för att:

  • tillhandahålla våra produkter/tjänster, vilket omfattar uppdateringar, skydd, felsökning samt support.

  • förbättra och utveckla våra tjänster

  • anpassa våra tjänster och ge rekommendationer

PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter om dig som behandlas är namn, kontaktuppgifter, e-post, ekonomiska förhållanden, kontoinformation och eventuellt ytterligare uppgifter i enlighet med det som anges i tillämpliga avtal eller information. Coegi behandlar även online-identifikatorer såsom IP-adresser, MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare.

ANLEDNINGAR TILL ATT VI DELAR MED OSS AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi delar uppgifterna med dotterbolag som Coegi kontrollerar, med leverantörer som arbetar för oss, när så krävs enligt lag eller som svar vid en juridisk process.

LAGLIG GRUND

Personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra ett avtal alternativt vid en intresseavvägning.

YTTERLIGARE INFORMATION

Du är alltid välkommen att kontakta oss och ställa frågor om vår hantering av dina personuppgifter på 031-762 55 30 eller personuppgift@coegi.se