Blogginlägg 2016-03-23

Enligt undersökningar utförda av fackförbunden Unionen och Vision kostar it-problematiken hos svenska företag flera miljarder kronor om året. Det är inte bara dyrbara pengar som försvinner utan även en stor del av arbetstiden. I snitt lägger företag, med fokusering på kommunal sektor, men även andra branscher ca trettio till fyrtio minuter på it-strul. Slår man ihop dessa timmar på ett år, blir det cirka 14000 timmar, som kunnat användas till effektiv arbetstid. It utgör självaste hjärtat hos ett företag,  och stannar åtkomsten till fungerande IT-lösningar, stannar hela dess produktion.

IT kan idag ses som kärnverksamheten hos i stort sett de flesta företag. Vid exempelvis driftstörningar blir det väldigt uppenbart hur beroende vi är av fungerande IT-lösningar.

Det är därför väldigt olyckligt att följa utvecklingen kring detta IT-strul, som i mångt och mycket tycks eskalera. IT-problematik kan likna en dold kostnad som kostar företag enorma summor och skapar stress hos människor. Utvecklingen tycks röra sig i helt fel riktning.

Även om branschen har mognat och tycks ha blivit bättre, så har kraven succesivt ökat. Systemen har blivit mer komplexa, och där det sker stora informationsutbyten med andra system. Allting skall helst kunna ske mobilt och i realtid.

Jag är övertygad om att vi som är verksamma i branschen, med gemensamma krafter,  kan göra så mycket mer för att förbättra villkoren för användare och kunder, så att IT-strul minskar, och därigenom även kostnaderna och mer tid kan läggas på effektiva arbetstimmar. Det finns mycket att åstadkomma och påverka, så att vi i framtiden, slipper se sådana här rubriker:

”En socialsekreterare ägnar fyrtio minuter åt IT-strul varje dag. Orsaken anses vara en låg kompetens hos beställaren, inom vilka typer av tjänster företaget behöver,  och ett svagt stöd till beställare och leverantörer. Resultatet blir då stress och ineffektivitet hos många av företagen.

– I de undersökningar om IT-stöd som vi gjort bland våra medlemmar sticker socialtjänsten ut väldigt mycket. Socialsekreterarna uppger att uppåt 40 minuter varje dag går åt till It-strul – snittet bland alla våra medlemmar är 26 minuter, säger Carola Löfstrand, arbetsmiljöstrateg på fackförbundet Vision.

”En undersökning som fackförbundet Unionen har gjort tidigare i år visar att IT-problemen kostar företagen där deras medlemmar arbetare i snitt 11 miljarder per år. Även den undersökningen, där drygt 2000 personer, deltog visar att ungefär en halvtimme per dag ägnas åt tekniska problem.”

– Det vi kan se är att det bara har blivit sämre och vi vill trycka på att det här kostar pengar för företagen, sa Unionens förste vice ordförande Peter Hellberg till DN.

Vi kan bättre!

Joachim Hylvander

VD

Floorit AB