Loading...

IT-UTVÄRDERING

Vår tjänst IT-utvärdering riktar sig till företag som har behov av en tillfällig insats för att få bättre kontroll över nuläget i deras IT-miljö.

Utifrån den nulägesanalys som en av våra konsulter genomför utförs en behovsanalys tillsammans med er. Nulägesanalysen tillsammans med behovsanalysen ger er dels en mycket bra bild över er IT-miljö samt ett ordentligt underlag för att kunna prioritera så väl kort- som långsiktiga insatser.

VAD INGÅR?

  • Uppstartsmöte och signering av sekretessavtal

  • Inventering och dokumentation av IT-miljö

  • Möte för genomgång av behov

  • Granskningsrapport av IT-miljö (avser samtliga enheter inom nätverket) samt garantirapport

  • Möte för genomgång av rapporter

PRIS?

VAD SÄGER VÅRA KUNDER?

KAN DET HÄR VARA NÅGOT FÖR ER?

KONTAKTA MIG

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER