Loading...

TEAMBO – SAMARBETE FÖR ETT UTVECKLANDE BOENDE

”Coegi sköter hela driften av vår IT-miljö, dom har alltid ett proffsigt bemötande och jag vet att de håller vad de lovar. Jag är också trygg i att de gör allt för att hjälpa oss med att lösa akuta situationer som uppstår” säger Camilla Elgbratt, Administrativ ansvarig Teambo

Teambo Gruppen vänder sig till Sveriges samtliga socialtjänster, varav dom är upphandlade av ett stort flertal.

Teambo tillhandahåller olika typer av boendelösningar, med allt ifrån referensboende, träningsbonde och akutboende till skyddade boende.

Teambo familjehem hjälper till vid familjehemsplaceringar och Teambo Konsult är ett bemanning och rekryteringsföretag som vänder sig till socialtjänsten och bemannar med socionomer runt om i landet.

”Coegi är flexibla, smidiga, snabba, trevliga och löser problemen som uppstår och finns nära till hands” säger Camilla Elgbratt, Administrativt ansvarig Teambo

TEAMBOS IT-MILJÖ HAR ETT STORT FOKUS PÅ SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET. IT-MILJÖN INNEHÅLLER BLAND ANNAT:

  • Arbetsplats som tjänst

  • Internetkommunikation med nätverk som tjänst

  • IT-drift som tjänst

Kort sagt alla tjänster som krävs för att minska behovet av hårdvara på plats och samtidigt erbjuda medarbetarna möjligheten att säkert arbeta där de känner sig som mest produktiva!

Vill ni veta mer om Teambos tjänster och arbetssätt? Besök gärna deras hemsida, www.teambo.se

VI ÄR ÄRADE ATT FÅ VARA EN DEL AV NÅGRA AV SVERIGES BÄSTA VERKSAMHETER