Vi hälsar vår nya medarbetare Patrik Kekonius varmt välkommen. Patrik kommer som försäljningschef att ansvara för försäljning av Floorit’s  IT-tjänster.

Vi förstärker ständigt vår organisation. Det innebär att vi hela tiden ökar vår kompetens och erfarenhet samt jobbar med vår strävan att ligga i framkant när det gäller att skapa kundnytta med hjälp av IT. Vår främsta tillgång är våra medarbetare och vi är alltid lika glada att få bredda vår samlade kunskap och samtidigt växa med hög kvalitet.

För att ta kontakt med Patrik:

Tel:076-771 55 38

E-post: patrik.kekonius@floorit.se